درباره ما

نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت شرکت تخصصی ایبرسکو می گذرد و طی این سال ها این شرکت کوشیده به عنوان یک شرکت تخصصی و برخواسته از محققین بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی، خدمات و محصولات درخور و شایسته ای را ارائه دهد. در این راستا محیط های کشت میکروبی، ساپلمنت ها، مواد اولیه فرمانتورها، رنگ های اختصاصی، مکمل های غذایی میکروب ها، سوبستراهای آنزیمی، کیت های تشخیصی و سایر محصولات مرتبط ارائه می گردند.

با توجه به عدم اطمینان از محصولات موجود در بازار و عرضه این محصولات توسط افراد غیرمتخصص، این شرکت توانسته با افزایش کیفیت و مرغوبیت محصولات خود و نیز ارائه محصولات وارداتی مرغوب از کشورها و شرکت های معتبر زمینه آرامش خیال مصرف کنندگان خود را در این حوزه تامین نماید.

این شرکت آمادگی دارد نیاز صنایع مختلف به مواد اولیه خود را در اسرع وقت و با موثرترین حالت تامین نماید. همچنین نیاز به انواع محصولات میکروبی را در آزمایشگاه های مختلف صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و تحقیقاتی تامین نماید.


لیست محصولات شرکت:


خدمات شرکت

بهینه سازی اقتصادی محیط های کشت میکروبی مورد نیاز صنایع مختلف
 فرمولاسیون فرآورده های میکروبی
شناسایی و جداسازی میکروارگانیزم های مختلف
اجرای پروژه های میکروبی مربوط به صنایع مختلف (پتروشیمی، نفت، آب و فاضلاب، دارویی و غذایی)