مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای پیش­غنی­سازیِ غیرانتخابی گونه­های سالمونلا (خصوصا باکتری­های آسیب­دیده) از مواد غذایی، فرموله شده مطابق با پیشنهادات ISO