مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

مورد استفاده در مطالعات مربوط به بررسی مصرف کربوهیدرات­ها توسط میکروب­ها.