مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جداسازی و کشت جلبک از خاک، آب و فاضلاب