مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای  کشت لاکتوباسیل­های تخمیری و سایر ارگانیسم­هایی که به مقادیر بالایی تیامین نیاز دارند