مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

  برای کشت (Lactobacillus) viridescens(ATCC 12706) Weisella     مورد استفاده در سنجش تیامین، و برای کشت لاکتوباسیل­های هتروفرمانتیو (Heterofermentative)و سایر ارگانیسم­های نیازمند مقادیر بالای تیامین.