مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت قارچ­ها و باکتری­های خاک