مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای غنی­ سازی انتخابی سالمونلا و شیگلا.