مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت و شمارش لاکتوباسیل­ ها در فراوری ­های دارویی