مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای ردیابی حضور کلیفرم­ها، به عنوان محیط پیش­ غنی­ کننده برای سالمونلا و نیز برای بررسی تخمیر لاکتوز توسط باکتری­ها.­