مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جداسازی و شمارش استرپتوکوک­ های لاکتیک در ماست، آغازگر پنیر و سایر محصولات لبنی