کیت های شناسایی

کیت های MicrobCheck

این دسته از محصولات شامل کیت های مورد استفاده در صنایع مختلفی مانند آب، فاضلاب، نفت، پتروشیمی، برج های خنک کننده، صنایع غذایی و دارویی و آب معدنی و ... می باشد.

در این طیف محصولات مختلفی از جمله کیت های مورد استفاده برای شناسایی عوامل خوردگی و ایجاد بیوفیلم، شمارش کل باکتری ها، شناسایی باکتری های عامل بیماری در آب، شناسایی قارچ ها (کپک ها و مخمرها) و سایر باکتری های مهم می باشد.

مزایای این کیت ها:

مزایا:

·         امکان آزمایش در محل نمونه گیری

·         انجام ساده شامل؛ فرو بردن در نمونه- گرماگذاری- تفسیر

·         قابلیت نگهداری به مدت چند ماه در دمای اتاق

·         مناسب برای شناسایی انواع آلودگی های میکروبی

·         قیمت مناسب

·         عدم نیاز به فرایندهای زمانبر و پرهزینه تهیه محیط کشت

·         قابل انجام توسط افراد غیرمتخصص و بدون نیاز به دستگاه های خاص

·         مناسب برای بررسی آلودگی میکروبی سطوح و بسیاری از مایعات مانند آب، شیر، رنگ های محلول در آب، وسایل آرایشی، ادرار و غیره.

·         مناسب آزمایشگاه های میکروبیولوژی، کلینیک ها و  برای کنترل بهداشتی در تولید مواد غذایی و غیره.

·         تنها چند مایکرولیتر از نمونه توسط اسلاید برداشته می شود و در نتیجه عوامل ضد باکتریایی و آفت کش ها (Biocides) موجود در مایعات صنعتی و روی سطوح در محیط کشت رقیق شده و اجازه رشد باکتری ها با تداخل کمتری را می دهند.

برخی از محصولات مهم این گروه عبارتند از:

کیت SRB

کیت IRB

کیت NRB

کیت TBC

کیت کلیزیست

 

ارسال به تمامی نقاط کشور رایگان می باشد