مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

استفاده از اسلایدهای AquaSaMicSTMروشی سریع و ساده در بررسی نمونه های پزشکی، غذایی، آب، فاضلاب و سطوح است که با دارا بودن دو نوع محیط کشت مختلف در دو طرف، امکان بررسی همزمان نمونه ها از لحاظ آلودگی های مختلف میکروبی را مهیا می سازد.

مزایا:

امکان آزمایش در محل نمونه گیری

انجام ساده شامل؛ فرو بردن در نمونه-گرماگذاری- تفسیر

قابلیت نگهداری به مدت چند ماه در دمای اتاق

مناسب برای شناسایی انواع آلودگی های میکروبی

قیمت مناسب

عدم نیاز به فرایندهای زمان بر و پرهزینه تهیه محیط کشت

قابل انجام توسط افراد غیرمتخصص و بدون نیاز به دستگاه های خاص

مناسب برای بررسی آلودگی میکروبی سطوح و بسیاری از مایعات مانند آب، شیر، رنگ های محلول در آب، وسایل آرایشی، ادرار و غیره.

مناسب آزمایشگاه های میکروبیولوژی، کلینیک ها و  برای کنترل بهداشتی در تولید مواد غذایی و غیره.

تنها چند مایکرولیتر از نمونه توسط اسلاید برداشته می شود و در نتیجه عوامل ضد باکتریایی و آفت کش ها (Biocides) موجود در مایعات صنعتی و روی سطوح در محیط کشت رقیق شده و اجازه رشد باکتری ها با تداخل کمتری را می دهند.