مشخصات:

سریع، 1 تا 9 روز به جای یک ماه قابلیت شمارش نسبی با یک تست
انجام بسیار ساده استفاده ازحجم بالای نمونه
دقیق بسته بندی 10 عددی
قابل اطمینان دارای فرمولاسیون ویژه آب دریا
عدم نیاز به متخصص قابلیت فرمولاسیون برای موارد خاص
مشابه BART

اطلاعات ایمنی:

کیت ایمن بوده و فاقد مواد خطرناک است کیت ایمن بوده و فاقد مواد خطرناک است
نمونه های مثبت اتوکلاو شده و سپس دور ریخته شوند نمونه های مثبت اتوکلاو شده و سپس دور ریخته شوند
پس از تست درب لوله های مثبت را باز نکنید پس از تست درب لوله های مثبت را باز نکنید

توضیحات:

شناسایی باکتری های احیاء کننده سولفات یا SRB

دقت بالا در اثر فرمولاسیون و ساختار تست

سرعت بالای شناسایی که در مقایسه با روش های معمولی به 1 تا حداکثر 9 روز کاهش یافته

قیمت مناسب

عدم نیاز به تهیه سریال رقت برای شمارش

قابل اجرا توسط افراد غیر متخصص

قابل اجرا در محل نمونه برداری