مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جامد کردن محیط­های کشت میکروبی، طبق مشخصات USP/EP فارماکوپه