مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

به همراه امولسیون زرده تخم ­مرغ و آنتی­ بیوتیک پلی­میکسین، برای جداسازی، شناسایی و شمارش  Bacillus cereus