مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت باکتری­های بی­هوازی و کم­هوازی