مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی با قابلیت انتخابی بالا برای جداسازی سالمونلا (به استثنا  S. thypi از نمونه­های مدفوع و سایر مواد.