مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی غنی­کننده برای کشت گونه­های لیستریا از غذا، مطابق با فرمول­بندی FDA